www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 492 คน
 สถิติเมื่อวาน 123 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4479 คน
25985 คน
1718429 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

#โควิดมาชำระล้าง..By.Narong.net

โควิด-19..คือชื่อที่พวกเราเรียกขานกัน..และเขาคือ..ผู้มีอำนาจแท้จริง..ที่เป็นผู้บงการ..ให้ทุกคนในโลกนี้ต้องทำตาม..อย่างไร้เงื่อนไข..และปราศจากข้อโต้แย้ง..

อเมริกา..ที่ว่ายิ่งใหญ่แล้วในโลกนี้..ก็ยอมศิโรราบ..ยินยอม..โอนอ่อนผ่อนตาม..

#โควิด-19 ต้องการ..ชะล้างสิ่งโสโครก..ในทุกมิติ..ทั้ง..ภาคสังคม..ที่มั่วสุม..ก่ออบายมุข..กิน..เที่ยว..เกินขอบเขต..ไร้ทิศทาง

#โควิด-19 มุ่งทำลายเศรษฐกิจ..ทุนสามานย์..สร้างกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม..จนสภาพเมืองภูเก็ตที่เคยสวยงาม..ดั่งมุกเม็ดงาม..แห่งท้องทะเลอันอามัน..ต้องอยู่ในสภาพรักษาเยียวยา..

หลัง#โควิด-19..ทำงานได้ไม่นาน..ปรากฎผลเป็นที่ประจักษ์ว่า..ก่อนหน้า..มีปริมาณขยะเข้าเตาเผาขยะภูเก็ต..ตกวันละ 950 ตัน..และเวลานี้..มีขยะส่งไปเผา..เพียงวันละ 750 ตัน..และไม่มีเรื่องร้องเรียนผู้ใช้น้ำที่ป่าตอง..(ที่มา..การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2563...2เม.ย.63)

เห็นผลทันตาว่า..ขยะลดปริมาณลงวันละ..200 ตัน..น้ำอุปโภค..เหลือให้ชาวบ้านป่าตอง..ใช้อย่างเพียงพอ..มิใช่เป็นผลของ..โควิด-19..ที่เป็นผู้สั่งการ..ดอกหรือ..ที่พวกเราต้องทำตาม..

ต่อไป..พวกเราต้องมุ่งเน้น..เรื่อง..ความสะอาด..ไม่ทำลายทรัพยากร..มีจริยธรรม..ลดอบายมุข..ลดทุนทางเศษฐกิจ..ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม..หากยังดื้อดึง..โควิด-19 เขาก็จะหวนกลับมาเอาคืนอีก..อย่างแน่นอน..

By...ณรงค์...2 เม.ย.63

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com