www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 131 คน
 สถิติเมื่อวาน 94 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3348 คน
31230 คน
1723674 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

คู่มือการทำข่าว
ในภาวะวิกฤต
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 

 

บทที่ 1
ภาวะวิกฤต(CRISIS
)

 

 

บทที่ 2
ประเภทภาวะวิกฤต (CRISIS TYPOLOGY)

 

 

บทที่ 3
การบริหารประเด็นข่าวภาวะวิกฤต

 

 

บทที่ 4
การเตรียมพร้อมสื่อข่าวในภาวะวิกฤต

 

 

บทที่ 5
การสื่อข่าวในภาวะวิกฤต

 

 

ตัวอย่าง
การสื่อข่าวในภาวะวิกฤต
ข่าวประกอบ เสียงเยาวชนหลงผิดเพราะพ่อไม่ดูแลใกล้ชิด(สุนิสา รามแก้ว สวท.ยะลา )

 

 

ตัวอย่าง
การสื่อข่าวในภาวะวิกฤต
ข่าว น้ำมันแพงกระทบเรือเล็ก ( นภดล ตรีเทพ สวท.สตูล และธานินทร์ ทองขโชคสวท.นราธิวาส)

 

 

บทที่ 6
นำเสนอข่าวภาววิกฤต

 

 

บทที่ 7
ยุทธศาสตร์การผลิตข่าวและรายการ

 

 

บทที่ 8
ประเภทแหล่งข่าวในภาวะวิกฤต

 

 

บทที่ 9
การวิเคราะห์ข่าวในภาวะวิกฤต

 

 

บทที่ 10
หน้าที่ผู้สื่อข่าว และจรรยาบรรณผู้สื่อข่าว


บทที่ 11
สงครามข้อมูลข่าวสาร
พ.อ.อัคร ทิพโรจน์ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์วันที่ 15-16 มิ.ย.49 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
โดย ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้สื่อข่าว 8 ว

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com