www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 166 คน
 สถิติเมื่อวาน 94 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3383 คน
31265 คน
1723709 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

     

 

 1. วัดนารายณิการาม/วัดเหล
 2. กิ่งอำเภอเกาะคอเขา
 3. ที่มาของชื่อตะกั่วป่า
 4. ตะกั่วป่าเมืองท่าสำคัญ
 5. เทวรูปในตะกั่วป่า
 6. อั่งยี่ตะกั่วป่า
 7. ยุบจังหวัดตะกั่วป่า
 8. ที่ตั้งเมืองตะกั่วป่า
 9. พระยาเสนานุชิตนุช
 10. นายอำเภอเกาะคอเขา
 11. รอยพระบาท ป่าลึกในกะปง
 12. ประวัติ อำเภอตะกั่วทุ่ง
 13. ประวัติ อำเภอกะปง

เทวรูปพระนารายณ์

สุรชัย ศรีเมืองใต้/เอื้อเฟื้อภาพ

เทวรูปพระนารายณ์ ถูกค้นพบที่ เมืองตะโกลา หรือเมืองตะกั่วป่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า เมื่อครั้งที่ตะกั่วป่าทำมาค้าขายกับ ชมพูทวีปพ่อค้าได้นำเอาศาสนาฮินด ูมาเผยแผ่ในแผ่นดินนี้ และเทวรูปพระนารายณ์ คือสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู ต่อมาการค้าขายทางเรือกับชมพูทวีปเสื่อมถอยลง กอรปกับ พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรื่องในถิ่นแหลมทอง โดยการนำของอาณาจักรศรีวิชัย ทำให้การเคารพนับถือศาสนาฮินดูลดน้อยลง จนไม่เหลือเค้าลางให้เห็น /ณรงค์ ชื่นนิรันดร์-เขียน


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com