www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 334 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
349 คน
65236 คน
1689113 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

  

เทวรูปพระนารายณ์ ถูกค้นพบที่ เมืองตะโกลา หรือเมืองตะกั่วป่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า เมื่อครั้งที่ตะกั่วป่าทำมาค้าขายกับ ชมพูทวีปพ่อค้าได้นำเอาศาสนาฮินด ูมาเผยแผ่ในแผ่นดินนี้ และเทวรูปพระนารายณ์ คือสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู ต่อมาการค้าขายทางเรือกับชมพูทวีปเสื่อมถอยลง กอรปกับ พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรื่องในถิ่นแหลมทอง โดยการนำของอาณาจักรศรีวิชัย ทำให้การเคารพนับถือศาสนาฮินดูลดน้อยลง จนไม่เหลือเค้าลางให้เห็น /ณรงค์ ชื่นนิรันดร์-เขียน

วัดนารายณิการาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเหล ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 14 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี) จะมีทาง แยกขวาเข้าไป 2 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปพระลักษณ์ องค์ จำลอง ซึ่งองค์จริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และเทวรูปพระ แม่นางสีดา (นางสีดา) ซึ่งเป็นองค์จริง นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกอายุ 1,300-1,400 ปี ที่ ขุดได้บริเวณยอดเขาเลียง อยู่ภายในวัด

รูปสลักเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความ เป็นมาของเมือง “ตะโกลา” (ชื่อเดิมของเมืองตะกั่วป่า) และการเผยแพร่เข้ามาของ วัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคแถบนี้ นอกจากนั้นอำเภอกะปงยังมีน้ำตกอื่น ๆ ที่ชาวบ้านนิยมไปเที่ยวพักผ่อน คือ น้ำตกแสงทอง เป็นน้ำตกเล็ก ๆ และ น้ำตกหินลาดหรือน้ำตกแล่งหิน เป็นน้ำตกที่มีโขดหิน และธารน้ำใส 

วัดนารายณิการาม หรือ วัดเหลเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับ 1000 ปี ตั้งอยู่ที่ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เดิมพื้นที่บริเวณนี้ เป็นเมืองเก่า ของ อ.ตะกั่วป่า ที่มีการติดต่อค้าขายกับ ชมพูทวีป หรือ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน ก่อนที่จะมีพุทธศาสนา บริเวณนี้ประชากรนับถือ ศานาฮินดู ตามความเชื่อของชาวอินเดีย ซึ่งเราจะเห็น เทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปนางสีดา ศิวลึงค์ และของเก่าแก่ที่แสดงออกให้เห็นถึงศาสนาฮินดู เช่นแผ่นศิลาจารึก อักษรทมิฬ วัดเหล นอกจากจะมี สิ่งของโบราณยังเป็นที่เก็บสะสม ของหายาก .

ที่เห็นในภาพ จะมีทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่ เครื่องมือการทำเหมืองแร่ดีบุก ถ้วย ชาม โบราณ ปืนโบราณ ไห โอ่ง หีบเหล็ก เป็นต้น ความจริงของเก่ามีมากกว่านี้ แต่ก็ถูกเพลิงใหม้สูญหาย ไปเป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้คือวัตถุโบราณที่หาได้ยากยิ่ง  แต่ด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสที่มีความมุ่งมั่น  จึงได้รวบรวมของมีค่าเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ศึกษา  ประวัติของอารยะธรรม  ในแถบลุ่มน้ำตะกั่วป่า

บุคลในภาพ เสื้อแดง คือนายจิต ผสมพงศ์ รอง.ผวจ.พังงา  ส่วนพระสงฆ์ คือ พระครูโสภณประชานุกูล(จรัญ จั่นแก้ว) เจ้าอาวาสวัดนารายณิกา หรือเจ้าอาวาสวัดเหล  ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมของเก่าและของโบราณ  ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชม  ในประวัติศาสตร์  ของดินแดนแถบนี้ที่เคยเจริญรุ่งเรื่องมาในอดีต  ซึ่งโบราณวัตถุ  จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บรรพชนได้มีการติดต่อค้าขายมาอย่างยาวนาน  ที่การเดินทางที่ใช้เส้นทางแม่น้ำเป็นตัวนำความเจริญเข้ามาในพื้นที่ 

ในพิพิธภัณฑ์ของวัดเหล  ยังเป็สถานที่รวบรวมเครื่องมือในการทำเหมืองแร่ดีบุก  เป็นจำนวนมาก  ทั้งปะแจขันน็อตขนาดใหญ่  คีมล็อก  ทั้งนี้บริเวณเขตอำเภอตะกั่วป่า และ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  ซึ่งเป็นบริเวณใกล้ ๆ กับวัดเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ดีบุก  ดังนั้นจึงมีการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่  แต่ต่อมาสินแร่ดีบุกหมดลง  จึงเหลือแต่เครื่องมือที่เป็นเหล็ก  ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์  ให้อนุชนรุ่นหลังไว้ชมว่าครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยมีการทำเหมืองแร่ดีบุก

 

 

 

 


               

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com