www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 51 คน
 สถิติเมื่อวาน 334 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
386 คน
65273 คน
1689150 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

ประวัติ อำเภอตะกั่วป่า ตอน 5

ข้อมูล ปี 2509 นายกระจ่าง ศิรินทรนนท์ เป็นนายอำเภอตะกั่วป่า
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ รวบรวม


ยุบจังหวัดตะกั่วป่า

การยุบจังหวัดตะกั่วป่า ลดฐานะมาเป็นอำเภอ ในสมัยนั้นเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ขณะนั้นประเทศสยามต้องเผชิญกับมรสุมแห่งเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง รายได้ไม่ดุลกับรายจ่าย รัฐบาลต้องคิดหาหนทางตัดรายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่าง แม้นที่สุดต้องดุลย์ข้าราชการ ทุกจังหวัดเป็นอำเภอ และต่อมาก็มีการยุบมณฑลด้วย สมัยนั้นมณฑลภูเก็ตแบ่งการปกครองเป็น 7 จังหวัด คือ ภูเก็ต ระนอง ตะกั่วป่า พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล รัฐบาลต้องการยุบเสียจังหวัดหนึ่งให้เหลือเพียง 6 จังหวัด จังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณายุบฐานะมี จังหวัดตะกั่วป่า และจังหวัดพังงา สมัยนั้นจังหวัดพังงามีถนนถึงท่านุ่นแล้ว แต่ทางจังหวัดตะกั่วป่ากำลังตัดถนนจากตัวเมืองไปเชื่อมอำเภอท้ายเหมือง เพื่อการคมนาคมติดต่อกับศาลารัฐบาลมณฑลที่จังหวัดภูเก็ต แต่ทางการยังไม่เปิดให้รถเดินเพราะกำลังก่อสร้าง ส่วนรถราชการไปมากันได้แล้ว มีที่กักด่านอยู่ที่เขาหลักรถไปมาต้องขออนุญาตผ่านตามความจำเป็น ขณะนั้น นายอินทวงศ์ ณ ถลาง เป็นหัวหน้าก่อสร้างหรือนายช่างทางตอนนี้ ครั้นถึงวันนัดสมุหเทศาภิบาลประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และเนื่องแต่การคมนาคมยังไม่สะดวกนี้ พระยาศรีสกลไกรนุชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกั่วป่า ไปเข้าปะชุมไม่ทัน เพราะมัวแต่โอ้เอ้เสียเวลากว่าจะหลุดพ้นด่านกักรถที่เขาหลักไปได้ จังหวัดตะกั่วป่าถึงถูกยุบอย่างน่าสลด ทั้ง ๆที่จังหวัดตะกั่วป่ามีฐานะความสำคัญของบ้านเมืองยิ่งกว่าจังหวัดพังงาทุกแง่ทุกมุม และต่อจากนั้นมณฑลภูเก็ตก็ถูกยุบอีกให้จังหวัดติดต่อโดยตรงกับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 จนถึงบัดนี้

* * * * * * * * * * * *


 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com