www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 382 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2476 คน
2476 คน
1260615 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
นายพูน  พรมบุตร    นายอำเภอกะปง
พ.ศ.2509
ประวัติ อำเภอกะปง
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ รวบรวม
ข้อมูลปี พ.ศ. 2509
 
ประวัติอำเภอกะปง คำว่า กะปง มีความหมายหรือมีที่มาอย่างไรนั้นยังคงค้นหาหลักฐานไม่ได้ชัดจนบัดนี้ แต่ตามทางสืบสวนได้สดับตรับฟังโดยเล่าต่อต่อ ๆ กันมาพอจะเชื่อได้ว่า คำว่า กะปง เป็นชื่อหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ในท้องที่เมืองตะโกลา สมัยสุวรรณภูมิ (อำเภอตะกั่วป่า ในปัจจุบัน) หมู่บ้านเล็ก ๆ นี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองตะโกลา มีลำน้ำไหลผ่านหมู่บ้านลงสู่มหาสมุทรอินเดียโดยไหลผ่านเมืองตะโกลา ในสมัยสุวรรณภูมิ อินเดียเคยมาติดต่อค้าขายกับเมืองตะโกลา และร่องเรือขึ้นมายังหมู่บ้านกะปงนี้เสมอ เพราะสองฝั่งของลำน้ำกะปงเป็นที่ราบและอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ในดินที่สำคัญที่สุด คือ แร่ดีบุก  ด้วยเหตุนี้เองราษฎรจึงได้อพยพมาจากเมืองตะโกลาเข้ามาทำมาหากินในบ้านกะปงมากยิ่งขึ้น จนถึง ร.ศ.116 บ้านกะปงซึ่งเป็นบ้านเล็ก ๆ ขึ้นอยู่ในความปกครองของเมืองตะโกลาหรือตะกั่วป่า ก็ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอกะปง จนถึงปัจจุบันนี้ ลำน้ำกะปงบัดนี้ตื้นเขินมากเรือสำเภาขนาดใหญ่ไม่สามารถขึ้นล่องได้ เว้นแต่ฤดูน้ำหลาก สถานที่ว่าการอำเภอได้ตั้งอยู่ที่บ้านกะปง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2497 จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา
 
* * * * * * * * * *

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com