www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 334 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
376 คน
65263 คน
1689140 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
นายพูน  พรมบุตร    นายอำเภอกะปง
พ.ศ.2509
ประวัติ อำเภอกะปง
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ รวบรวม
ข้อมูลปี พ.ศ. 2509
 
ประวัติอำเภอกะปง คำว่า กะปง มีความหมายหรือมีที่มาอย่างไรนั้นยังคงค้นหาหลักฐานไม่ได้ชัดจนบัดนี้ แต่ตามทางสืบสวนได้สดับตรับฟังโดยเล่าต่อต่อ ๆ กันมาพอจะเชื่อได้ว่า คำว่า กะปง เป็นชื่อหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ในท้องที่เมืองตะโกลา สมัยสุวรรณภูมิ (อำเภอตะกั่วป่า ในปัจจุบัน) หมู่บ้านเล็ก ๆ นี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองตะโกลา มีลำน้ำไหลผ่านหมู่บ้านลงสู่มหาสมุทรอินเดียโดยไหลผ่านเมืองตะโกลา ในสมัยสุวรรณภูมิ อินเดียเคยมาติดต่อค้าขายกับเมืองตะโกลา และร่องเรือขึ้นมายังหมู่บ้านกะปงนี้เสมอ เพราะสองฝั่งของลำน้ำกะปงเป็นที่ราบและอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ในดินที่สำคัญที่สุด คือ แร่ดีบุก  ด้วยเหตุนี้เองราษฎรจึงได้อพยพมาจากเมืองตะโกลาเข้ามาทำมาหากินในบ้านกะปงมากยิ่งขึ้น จนถึง ร.ศ.116 บ้านกะปงซึ่งเป็นบ้านเล็ก ๆ ขึ้นอยู่ในความปกครองของเมืองตะโกลาหรือตะกั่วป่า ก็ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอกะปง จนถึงปัจจุบันนี้ ลำน้ำกะปงบัดนี้ตื้นเขินมากเรือสำเภาขนาดใหญ่ไม่สามารถขึ้นล่องได้ เว้นแต่ฤดูน้ำหลาก สถานที่ว่าการอำเภอได้ตั้งอยู่ที่บ้านกะปง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2497 จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา
 
* * * * * * * * * *

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com