www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 162 คน
 สถิติเมื่อวาน 176 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2965 คน
78040 คน
1573859 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

     

ข้อมูลเกี่ยวกับสันนิบาตมุสลิมโลก20 มิถุนายน 2550
ข้อมูล:กระทรวงการต่างประเทศ

1. ภูมิหลัง
1.1 สันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) หรือ รอบีเฏาะฮ ในภาษาอาหรับ เป็นองค์กรเอกชนนานาชาติ (International Non-Governmental Organization) ตั้งอยู่ที่นครมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 โดยรัฐบาลซาอุดีอระเบียเพื่อเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์ไฟซอล (Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud) มีบทบาทในฐานะองค์กรเผยแพร่ศาสนา ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและสาธารณกุศล โดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวมุสลิมที่ประสบความเดือดร้อนทั่วโลก
1.2 MWL กำหนดแนวทางที่จะเป็นองค์กรด้านศาสนา วัฒนธรรม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ตลอดจนปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรม (Dialogue among Civilizations) ทั้งนี้ MWL เป็นองค์กรสังเกตการณ์ในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การการประชุมอิสลาม (OIC)

2. กลไกสำคัญ
2.1 คณะมนตรีสันนิบาตมุสลิมโลก (General Islamic Conference)
เป็นหน่วยงานหลักและมีอำนาจสูงสุดของ MWL คณะมนตรีฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักการศาสนาจากหลายสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก หน้าที่หลักคือการทำการวินิจฉัยชี้ขาด ตัดสินและตีความในประเด็นทางศาสนาที่มีความเห็นแตกต่าง/ขัดแย้งกัน นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่เสนอชื่อผู้สมควรเป็นสมาชิกในสภามนตรีก่อตั้ง (Constituent Council)
2.2 สภามนตรีก่อตั้ง (Constituent Council)
2.2.1 เป็นหน่วยงานสูงสุดที่กำกับดูแลด้านนโยบาย ประกอบด้วยสมาชิก 60 คนจากประเทศอิสลาม และประเทศที่มีชุมชนมุสลิม โดยจะคัดเลือกจากนักวิชาการศาสนา ผู้มีบทบาทด้านสังคม การเมืองจากประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้นำชุมชนของประเทศมุสลิมและประเทศที่มีชุมชนมุสลิม สภามนตรีมี Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh มุฟตีแห่งซาอุดีอาระเบียเป็นประธาน ในส่วนของไทยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และ ดร อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2540
2.2.2 สภามนตรีก่อตั้งเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ มีการประชุมสมาทุกปีเพื่อการกำหนดนโยบายการบริหารและดำเนินการประจำปี พิจารณารายงานประจำปีของเลขาธิการฯ ออกข้อมติและแถลงการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับโลกมุสลิม และรับรองงบประมาณที่เสนอโดยสำนักงานเลขาธิการ การประชุมครั้งล่าสุดคือการประชุมครั้งที่ 39 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549
2.3 สำนักเลขาธิการ (The Secretariat General)
เป็นหน่วยงานบริหาร/อำนวยการของ MWL มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำนักงานและมีผู้ช่วยเลขาธิการ 4 คน เลขาธิการฯ คนปัจจุบันคือ Dr. Abdullah Abdul Muhsin Al-Turki ชาวซาอุดีอาระเบีย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2543 สำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ ณ นครมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย

3. หน่วยงานภายใต้ MWL
3.1 คณะกรรมการสูงสุดมัสยิดโลก (World Supreme Council Mosques)
มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของมัสยิดในประเทศมุสลิมและในประเทศที่มีชุมชนมุสลิม รวมทั้งการรักษา อนุรักษ์ ปกป้องคุ้มครอง และสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง/บูรณะมัสยิด ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา
3.2 คณะกรรมการฟิกฮ์ (The Fiqh Council) มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและทบทวนประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม วินิจฉัยและให้ความเห็น รวมทั้งเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับกฏหมายอิสลาม
3.3 องค์กรสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติ (The International Islamic Relief Organization: IIRO) เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้การสนับสนุนการศึกษา การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลและให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติ มีสาขาประมาณ 120 สาขาทั่วโลก IIRO ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในไทย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และมัลดีฟส์เมื่อปี 2547 และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในปากีสถานในปี 2548 ด้วย
3.4 คณะกรรมการศึกษาคำสอนจากคัมภีร์อัลกุรอ่านและวัตรปฏิบัติของท่านศาสดา (The Commission on Scientific Signs in the Quran and Sunnah) มีหน้าที่ค้นคว้า ศึกษาด้านวิทยาการต่างๆ ที่ระบุในคัมภีร์อัลกุรอ่านและพระวัจนะของศาสดามูหะมัด

4. ประเด็นสำคัญในปัจจุบั
ปัจจุบัน MWL พยายามแสดงบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรม ดังจะเห็นได้จากการเยือนประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ของเลขาธิการ MWL และระหว่างการเยือน ได้มีการจัดการสัมมนาทางวิชาการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมและศาสนา


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com