www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 99 คน
 สถิติเมื่อวาน 79 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3497 คน
3497 คน
1261636 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

สันนิบาตมุสลิมโลก MWL

20 มิถุนายน 2550 17:48:18
ข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. อับดุลลอ ฮ บิน มุห ชินอัตตุรกี (H.E. Dr. Abdullah bin Abdul Mohsin Al-Turki) เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2550 โดยเลขาธิการฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุฬาราชมนตรี ตลอดจนพบหารือกับผู้นำศาสนาและชาวมุสลิมในไทย และกล่าวปาฐกถาพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาล มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี โรงแรม ซี เอส ปัตตานี รวมทั้งเดินทางเยือนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และเชียงใหม่


การเดินทางเยือนไทยของเลขาธิการฯ ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่เลขาธิการฯ จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์ โดยอาศัยแนวทาง "3 Es" ประกอบด้วย

การส่งเสริมการศึกษา (education) การจ้างงาน (employment) และทักษะด้านการประกอบการ (entrepreneurship) ซึ่ง MWL สามารถมีบทบาทช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลไทยในเรื่องดังกล่าว
ที่ผ่านมา MWL ก็ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมื่อปี 2547 ในการประชุมสภามนตรีก่อตั้ง (เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายของ MWL) ที่ประชุมฯ ได้ออกแถลงการณ์สุดท้ายเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เรียกร้องมิให้ชาวมุสลิมในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งองค์กรต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์การก่อการร้ายทุกรูปแบบ ซึ่งจุฬาราชมนตรีได้อ้างแถลงการณ์ของ MWL ดังกล่าวในการเรียกร้องผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ มิให้ชาวไทยมุสลิมสนับสนุน/เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ และมีการประชาสัมพันธ์แถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


นอกจากนี้ MWL ยังได้มอบความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในรูปแบบสาธารณกุศล อาทิ การให้เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ตลอดจนทุนสงเคราะห์เด็กกำพร้าในกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนช่วยเหลือในโอกาสสำคัญต่างๆ ของอิสลาม (การละศีลอดและงานตรุษ) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในไทยเมื่อปี 2547 ด้วย
………………………………

         

1


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com