www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5728 คน
21152 คน
1713596 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

พื้นที่ประทานบัตร ของ องค์การเหมืองแร่ในทะเล (อ.ม.ท.)
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
ที่มา:รายงานของ อ.ม.ท.ปี 2535
 
          องค์การเหมืองแร่ในทะเล (อ.ม.ท.) ได้รับพื้นที่แหล่งแร่ซึ่งเดิมเป็นของ บริษัท เท็มโก้ และเอ็มโก้ เนื้อที่ประมาณ 95,000 ไร่ อยู่ในบริเวณจังหวัดพังงาและภูเก็ต อ.ม.ท. ได้ยื่นขอเป็นประทานบัตรแล้ว รวม 8 แปลง เป็นเนื้อที่ประมาณ 63,100 ไร่ เหลือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอประทานบัตร 3 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่ และเป็นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่อีก 3 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่  
 
          สำหรับพื้นที่ที่เป็นประทานบัตรแล้ว อ.ม.ท. ได้จัดการใช้ในกิจการต่าง ๆ ดังนี้ เรือขุดแร่ของ อ.ม.ท. เนื้อที่ 55,000 ไร่ การว่าจ้างขุดแร่ เนื้อที่ 11,800 ไร่ การรับซื้อแร่จากเรือแพ เนื้อที่ 27,500 ไร่ การเช่าช่วงประทานบัตร เนื้อที่ 18,300 ไร่ รวมเนื้อที่ 63,100 ไร่
 
          ผลการดำเนินงาน
          องค์การเหมืองแร่ในทะเล ดำเนินการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ในเขตพื้นที่ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
          เรือขุดแร่ของ อ.ม.ท.
          องค์การเหมืองแร่ในทะเล มีเรือขุดแร่จำนวน 1 ลำ ชื่อ “เรือบ่อดาน”เป็นเรือขุดแบบพวงกะพ้อ (Bucket chain dredge) ขนาด 4,000 ตัน มีความสามารถขุดดินเดือนละ 330,000 ลบ.เมตร มีเวลาทำงานเดือนละ 600 ชั่วโมง และความเร็วกะพ้อเฉลี่ย 27.5 ลูกต่อนาที ขุดได้ลึก 30.5 เมตร อ.ม.ท.ได้สั่งต่อจาก บริษัท Mining and Transport Engineering B.V. (M.T.E.) ในราคาประมาณ 360 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากภายในประเทศและนอกประเทศ นอกจากนี้ อ.ม.ท. ยังมีเรือร่วมทำงานอีก 6 ลำ คือ เรือลากจูง 1 ลำ เรือบริการเอนกประสงค์ สำหรับลำเลียงน้ำมัน ขนแร่ ส่งพนักงาน รวม 3 ลำ เรือยนต์เร็วตรวจการ 1 ลำ และเรือเจาะสำรวจอีก 1 ลำ
          ผลผลิตเรือบ่อดาน ปีงบประมาณ 2524 ผลผลิต 2,292 หาบ , ปี 2525 ผลผลิต 9,640 หาบ, ปี 2526 ผลผลิต 8,765 หาบ ,ปี 2527 ผลผลิต 9,915 หาบ , ปี 2528 ผลผลิต 6,306 หาบ
หมายเหตุ ปี 2528 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2528
         
การว่าจ้างขุดแร่
          องค์การเหมืองแร่ในทะเล ได้ดำเนินการว่าจ้าง บริษัทเอกชน ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือขุดแร่ที่มีประสิทธิภาพ ให้ทำการขุดแร่ให้ อ.ม.ท. มีจำนวน 9 บริษัท เป็นเรือขุดรวม 10 ลำ ซึ่งมีความสามารถขุดดินเฉลี่ยตั้งแต่ 100-1,000 ลบ.เมตร ต่อชั่วโมงทำงาน โดยบริษัทเหล่านี้จะทำการขุดแร่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด และแต่งแร่จนสะอาด อ.ม.ท.จะจ่ายค่าจ้างขุดแร่ให้เป็นสัดส่วนตามผลผลิตที่ผลิตได้ สำหรับบริษัท ที่เข้ามาขุดแร่ให้ อ.ม.ท.ได้แก่ 
          1.) บริษัท บิลลิตันไทยแลนด์ จำกัด
          2.) บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด
          3.) บริษัท เรือขุดแร่บุญสูง จำกัด
          4.) บริษัท ภูเก็ตโอเชี่ยนไมนิ่ง จำกัด
          5.) บริษัท กรุงไทยดีบุก จำกัด
          6.) บริษัท เอเชียสแตนนั่ม จำกัด
          7.) บริษัท ไทยวัฒนะเหมืองแร่ จำกัด
          8.) บริษัท ดีบุกสยาม จำกัด
          9.) บริษัท ก.สยาม จำกัด  
หมายเหตุ  ปี 2528 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2528
 
          การรับซื้อแร่จากเรือแพ
          ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพิเศษให้องค์การเหมืองแร่ในทะเลจัดพื้นที่ให้เรือแพดุดดำแร่ทำการโดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ดำเนินการรับซื้อแร่จากเรือแพดำแร่ด้วยนั้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อ.ม.ท.ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายทุกประการ โดยมีผลผลิตจาการรับซื้อแร่ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ ปี 2523 ผลผลิต 64,696 หาบ ปี 2524 ผลผลิต 208,865 หาบ ,ปี 2525 ผลผลิต 104,134 หาบ , ปี 2526 ผลผลิต 46,805 หาบ , ปี 2527 ผลผลิต 53,009 หาบ , ปี 2528 ผลผลิต 13,770 หาบ
หมายเหตุ ปี 2528 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2528
 
          การเช่าช่วงประทานบัตร
          องค์การเหมืองแร่ในทะเล ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เช่าช่วงประทานบัตรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกของเรือแพดูดดำแร่ โดย อ.ม.ท. คิดค่าเช่าช่วงประทานบัตรเป็นรายปี สำหรับเงินรายได้ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.ม.ท.จะต้องนำมาชำระเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อกำหนดของกรมทรัพยากรธรณี โดยได้รายได้ตามปีงบประมาณดังนี้ ปี 2522ได้ค่าเช่าช่วง 6 ล้านบาท, ปี 2523 ได้ค่าเช่าช่วง 8.7 ล้านบาท , ปี 2524 ได้ค่าเช่าช่วง 10 ล้านบาท , ปี 2525 ได้ค่าเช่าช่วง 4 ล้านบาท , ปี 2526 ได้ค่าเช่าช่วง 4 ล้านบาท , ปี 2527 ได้ค่าเช่าช่วง 3 ล้านบาท
 
          รายได้จากการขายแร่ของ อ.ม.ท.
          ปีงบประมาณ 2520 มีรายได้จากบริษัทรับจ้าง เพียงแห่งเดียวเป็นเงิน 107.24 ล้านบาท 
 
ปีงบประมาณ 2521 มีรายได้จากบริษัทรับจ้าง เป็นเงิน 379.44 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2522ได้รับรายได้จากบริษัทรับจ้าง เป็นเงิน 488.17 ล้านบาท และรายได้จากการเช่าช่วง 6 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2523 มีรายได้จากบริษัทรับจ้าง เป็นเงิน 587.23 ล้านบาท จากการรับซื้อแร่ 50.46 ล้านบาท และจากการเช่าช่วง 8.7 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2524 มีรายได้จากเรือบ่อดาน 25.55 ล้านบาท จากบริษัทรับจ้าง 436.38 ล้านบาท จากรับซื้อแร่ 162.12 ล้านบาท จากการเช่าช่วง10 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2525 มีรายได้จากเรือบ่อดาน 124.23 ล้านบาท จากบริษัทรับจ้าง 474.84 ล้านบาท จากรับซื้อแร่ 66.75 ล้านบาท และจากการเช่าช่วง 4 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2526 มีรายได้จากเรือบ่อดาน 103.25 ล้านบาท จากบริษัทรับจ้าง 315.96 ล้านบาท จาการรับซื้อแร่ 24.52 ล้านบาท และจากการให้เช่าช่วง 4 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2527 มีรายได้จากเรือบ่อดาน 77.70 ล้านบาท จากบริษัทรับจ้าง 272.23 ล้านบาท จากการรับซื้อแร่ 31.85 ล้านบาท และจากการเช่าช่วง 3 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2528 มีรายได้จากเรือบ่อดาน 46.56 ล้านบาท จากบริษัทรับจ้าง 215.09 ล้านบาท และจากการรับซื้อแร่ 12.16 ล้านบาท
 
* * * * * * * * * * * * *

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com