www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 37 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5730 คน
21154 คน
1713598 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

สาส์น
ของ
นายสมภพ โหตระกิตย์
ประธานกรรมการองค์การเหมืองแร่ในทะเล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
องค์การเหมืองแร่ในทะเล หรือ อ.ม.ท.
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
ที่มา:รายงานของ อ.ม.ท.ปี 2528
 
          เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 10 ปี องค์การเหมืองแร่ในทะเลในวันที่ 2 กรกฎาคม 2528 นี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนาดีต่อพนักงานองค์การเหมืองแร่ในทะเล
 
          ในรอบปีที่ผ่านมา องค์การเหมืองแร่ในทะเลได้บริหารงานสำเร็จลุล่วงมีผลเป็นที่น่าพึงพอใจหลายอย่าง อาทิเช่น การมีเรือขุดขององค์การ ฯ เอง การควบคุมเรือรับจ้างให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง การแก้ไขปัญหาเรือแพดูดดำแร่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแต่ละสมัยที่ผ่านมา และมีอาคารสำนักงานขององค์การ ฯ ที่กว้างขวางและสง่างาม แม้นว่าสภาวการณ์ราคาแร่จะตกต่ำอย่างรุนแรง และคณะมนตรีดีบุกจะควบคุมปริมาณการส่งแร่ดีบุกก็ตาม แต่องค์การ ฯ สามารถประคับประคองการบริหารงานและสถานะการเงินให้มีผลกำไรมาโดยตลอด โดยไม่ประสบกับปัญหาการขาดทุน และต้องปิดกิจการเหมือนเช่นเหมือง อื่น ๆ จากความสำเร็จที่ได้กล่าวมานี้ เป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานองค์การ ฯ ทุกคนที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบ และใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
 
          ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพนักงานองค์การเหมืองแร่ในทะเลทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และข้าพเจ้าขออวบพรให้พนักงานทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การเหมืองแร่ในทะเล สืบไป
 
                                               
                                                ลงชื่อ
                                                          (นายสมภพ โหตระกิตย์)
                                                ประธานกรรมการองค์การเหมืองแร่ในทะเล
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * *

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com