www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 57 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5750 คน
21174 คน
1713618 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายสินแร่ดีบุก
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ 
7 พฤศจิกายน 2537
 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 พี่สมชาย เขียวหวาน ประชาสัมพันธ์ ไทยซาร์โก้ ได้โทรศัพท์ มาเชิญผมทำข่าวในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายสินแร่ดีบุก ระหว่าง บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด (ไทยซาร์โก้) กับ บริษัท SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES CORVO, S.A.(SOMINCOR)   ซึ่งนับว่าเป็นการสุดท้ายของซื้อขายแร่ดีบุก และอยู่ในยุคปลายของแร่ดีบุก และต่อไปนี้ คือ เอกสารในพิธีลงนาม เป็นลักษณะคล้ายรายงาน การดำเนินการ 
* * * * * * * * * *
 
 
 
 
พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายสินแร่ดีบุก
ระหว่าง
บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด (ไทยซาร์โก้)
          กับ
บริษัท SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES CORVO, S.A.(SOMINCOR)
ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า จังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2537
 
*******************************
 
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2528   ที่มูลภัณฑ์กันชนของมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ไม่สามารถพยุงราคาดีบุกต่อไป และต้องล้มเลิกไปในที่สุดจนทำให้ราคาดีบุกตกต่ำลง อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมดีบุกต้องปิดตัวเองลงไปเป็นจำนวนมาก
 
และในเวลาวิกฤตเดียวกันนี้ ไทยซาร์โก้ซึ่งเป็นโรงถลุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง อันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีสินแร่ดีบุกอันเป็นวัตถุดิบหลัก ป้อนเข้าโรงงานน้อย และผลผลิตลดลงมาโดยตลอด ซึ่งฝ่ายบริหารของไทยซาร์ เองก็ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะประคับประคองธุรกิจให้สามารถดำรงอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการลดกำลังพลเพื่อให้เหมาะสมกับกำลังผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการหาแหล่งแร่ และติดต่อนำสินแร่ดีบุกอันเป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาป้อนโรงงาน
 
บัดนี้ เป็นที่น่ายินดีว่า หลังจากที่ไทยซาร์โก้ ทำสัญญากับบรรดาผู้ผลิตแร่ดีบุกในประเทศออสเตรเลียในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ ไทยซาร์โก้ก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งจากการได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้นจากบรรดาบริษัทจากผู้ผลิตสินแร่ดีบุกในต่างประเทศ ได้ตกลงที่จะทำสัญญาขายสินแร่ดีบุกในต่างประเทศ ได้ตกลงที่จะทำสัญญาขายสินแร่ดีบุกให้แก่ไทยซาร์โก้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินแร่ดีบุกจากประเทศอังกฤษ ประเทศปอร์ตุเกส ประเทศเปรู ประเทศออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศจากปริมาณสินแร่ดีบุก ที่ไทยซาร์โก้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมกับแร่ที่ผลิตได้ภายในประเทศทำให้ไทยซาร์โก้ จะสามารถผลิตโลหะดีบุกได้ประมาณ 10,000 ตันต่อปี ซึ่งไทยซาร์โก้เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง และดีกว่าช่วงระยะเวลาวิกฤตที่ผ่านมาโดยเราเชื่อมั่นว่าจะมีความสามารถผลิตโลหะดีบุก เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีได้อย่างเพียงพอ พร้อมกับมีเหลือพอที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 
บริษัท SOCIEDADE เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลปอร์ตุเกส ซึ่งถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ และ RTZ.GROUP ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ จำนวน 49 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเปิดกิจการในปี พ.ศ.2532 โดยมีผลผลิตหลักคือ แร่ทองแดงซึ่งมีผลผลิตปีละประมาณกว่า 500,000 ตัน และมีสินแร่ดีบุกซึ่งแยกออกมาได้จากแร่ทองแดงอีประมาณปีละกว่า 12,000 ตันต่อปี ลักษณะของการผลิตเป็นลักษณะของเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่ อยู่ลึกลงไปประมาณ 1,000 เมตร โดยสินแร่ดีบุกที่ผลิตได้จะมีความบริสุทธิ์ประมาณ 50-65 เปอร์เซ็นต์ บริษัท SOCIEDADE ได้ตกลงทำสัญญากับไทยซาร์โก้ ที่จะส่งสินแร่ดีบุกให้ในปี พ.ศ.2538 จำนวน 1,500 ตัน และยินดีที่จะส่งมอบสินแร่ดีบุกเพิ่มมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ตามข้อตกลงที่จะมีขึ้นในปีหน้า
 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาลงนามในสัญญาซื้อขายกับไทยซาร์โก้คือ  DR.AUGUSTO JOSE PEREIRA LUIS , Board Member-Finance Director และ MR.ALAN DE’ ATH ตำแหน่ง SALES MANAGER  ส่วนผู้ลงนามในนามไทยซาร์โก้ คือ  MR.DAVID S. RATCLIFFE ตำแหน่ง กรรมการจัดการและคุณปัญญา ต่อเจริญ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน 
 
 
* * * * * * * * * * * *
 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com