www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5707 คน
21131 คน
1713575 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

การทำงานเป็นทีมของโทรทัศน์ช่อง 11 กาญจนบุรี
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
19 กรกฎาคม 2553

ต้องบอกว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีสื่อที่กำกับดูแล ทั้งทีวี วิทยุ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ประจำอยู่ทั่วประเทศ ในระหว่างนี้ผมได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานร่วมกับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ ช่อง 11 กาญจนบุรี หรือเรียกอย่างเป็นทางการ ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กาญจนบุรี ที่ทำหน้าที่ ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ผ่านสถานีภาคพื้น ไปยังสถานีเครื่องส่ง สิงห์บุรี ทองผาภูมิ สังขละบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ ภาคกลางบางส่วน  ภาคใต้ตอนบน และด้านตะวันตก ของไทย นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม  ที่สามารถรับชมได้ทั่วโลก 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กาญจนบุรี เป็นสถานีน้องใหม่  ข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน จึงต้องดึงมาจากหน่วยงานอื่นของ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน นอกนั้นก็จะเป็น พนักงาน ที่จ้างมาตามปีงบประมาณ  

ทีนี้เรามาดูการทำงานเป็นทีม ของน้อง ๆ โทรทัศน์กาญจนบุรี นะครับ ต้องบอกก่อนว่า เครื่องมือในรถโอบี ที่ใช้ในการบันทึกภาพ หรือการถ่ายทอดสด ค่อนข้างเก่ามาก และเครื่องมือบางชิ้น ก็นำมาดัดแปลง ใช้งาน ผมถามอยู่ในใจว่า จะไหวไหมเนี่ย แต่เมื่อเห็นการทำงานของน้อง ๆ ที่นี่ผมหมดห่วงครับ  ผมขอยกตัวอย่าง การทำงานเป็นทีม ที่ผมจะขอวิเคราะห์ให้ท่านฟัง เพื่อจะได้เป็นหลักวิชาการ ในการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป 

กรณี การบันทึกเทป รายการเสวนา ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

การขอความอนุเคราะห์ บันทึกเทป
-หน่วยงานราชการส่วนมาก จะเข้าใจว่า การถ่ายทอดสด หรือการบันทึกเทปรายการ ของสื่อในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ เป็นการปฏิบัติ ตามหน้าที่ ความหมายก็คือ ขอความอนุเคราะห์ หรือให้บริการฟรี แต่ในความเป็นจริง การเคลื่อนทัพออกไป ผลิตรายการ ในต่างจังหวัดสิ่งที่ตามมาคือ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ซึ่งประมาณการว่าจะต้องใช้ประมาณ 30,000 บาท ต่อครั้ง เยอะไหม ผมต้องบอกท่านว่า ไม่มากครับ เพราะการเดินทางไปแต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ไปอย่างน้อย 15 คน แล้วเจ้าหน้าที่เหล่าไปทำอะไรบ้าง อันดับแรก ช่างภาพ อย่างน้อย 4 คน (ใช้กล้อง 4 ตัว)  พิธีกร 1 คน ซีจี (คอมพิวเตอร์กราฟฟิค) 1 คน ผู้กำกับเวที 1 คน ผู้กำกับรายการ 1 คน ช่างบันทึกเทป 1 คน พนักงานขับรถ 2 คน ช่างเทคนิค 2 คน ออกพื้นที่ไปในแต่ละครั้ง แทบจะต้องปิดสถานี ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

การเจรจาต่อรอง
สถานี มีความจำเป็น ที่จะต้องแต่งตั้ง ผู้ที่มีความสามารถในการใช้วาทศิลป์ ในการเจรจาต่อรอง และชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ ว่าการคิดค่าใช้จ่ายเป็นการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ เงินที่ได้มาจะเข้าเป็นเงินรายได้ของสถานี ดังนั้นการรับเงิน จะมีการโอนเข้าบัญชีของสถานีโดยตรง เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินของสถานี  รับทราบว่าเงินได้โอนเข้าบัญชีของสถานีแล้ว จึงจะออกใบเสร็จ ของทางราชการ ส่งไปให้หน่วยงานนั้น  ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ  โดยการโอนเงินจะต้องกระทำก่อนการออกอากาศ   หากยังไม่โอนเงินรายการก็จะไม่ออกอากาศให้ เพราะ จะมีปัญหาว่า ออกรายการแล้ว เงินไม่ได้ ก็จะเป็นประเด็น ทำให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อนถึงขั้นสอบสวน เอาผิดได้ 

การเตรียมการด้านหนังสือ
ฝ่ายรายการ เมื่อได้ข้อสรุป ในเรื่องการเจรจาต่อรองในเบื้องต้นเสร็จแล้ว   สถานี ฯ จะต้องทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่จะถ่ายทอดหรือบันทึกเทป  เพื่อแจ้งค่าใช้จ่าย , หมายเลขบัญชี เงินรายได้ของสถานี , กำหนดวันที่จะต้องโอนก่อนที่จะออกอากาศ , รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานการผลิตรายการ เมื่อทุกอย่างแจ้งชัดในด้านการประสานงาน ฝ่ายรายการจึงประสานทีมผลิต ให้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านอุปกรณ์ คน และ การยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลงพื้นที่ 

การเตรียมการด้านการบันทึกเทป
ฝ่ายรายการ เมื่อลงพื้นที่แล้วจะต้องมีการหารือ กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ในการจัดคิว การถ่ายทอด การสัมภาษณ์ ประเด็นการสัมภาษณ์ หรือ การเสวนา บุคลากรที่จะร่วมรายการ เวลาที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ หรือเวลาที่จะใช้ออกอากาศ

การบันทึกเทป หรือ การออกอากาศสด 
ฝ่ายรายการ จะต้องประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการ ตั้งแต่ความพร้อมของกล้อง , เครื่องบันทึกเทป , ผู้กำกับเวที , การประสาน พิธีกรงาน ให้พร้อม จากนั้นจึงเริ่มต้นปฏิบัติงาน หากมีการบันทึกเทป ก็ให้กระทำเสมือนกับการถ่ายทอดสด เพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากต่อการนำเทปไปออกอากาศ    


บทสรุป
นี่คือการทำงานเป็นทีม ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี หรือ โทรทัศน์ช่อง 11 กาญจนบุรี ที่มีความพร้อมของบุคลากร ในการทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การเริ่มเจรจาต่อรองทำความเข้าใจ ในระเบียบ ปฏิบัติที่ถูกต้อง จนถึงทีมถ่ายทอด ที่ต้องมีการขนย้ายเครื่องมือ หลายชิ้นเพื่อเข้าติดตั้ง ทำงานนอกสถานที่ (Out Door )  ในการดำเนินการ นี่คือ ทีม กาญจนบุรี ที่แกนนำอย่างผมสบายใจ ต่อการนำทีมครั้งนี้   


9999999999999999999

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com