www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 50 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5743 คน
21167 คน
1713611 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

ชีวิตนักข่าว ... ร.4ประกาศว่าด้วยเรื่องราคาข้าว
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
7 พ.ค.2553
ที่มา : ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2405-2411

ในสภาพภูมิประเทศ ของไทย เป็นเมืองเกษตรกรรมมาแต่โบราณ เพราะมีมรสุมพัดผ่านและเหมาะที่ที่จะทำการเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าว   ที่แผ่นดินผืนนี้มีการปลูกข้าวบริโภคมาแต่โบราณกาล   และได้ให้ความสำคัญกับข้าว จนกระทั่งมีวันพืชมงคล ที่ให้ความสำคัญกับข้าวเป็นการเฉพาะ   และในบางครั้งบางสมัย ก็ให้ความสำคัญกับข้าว  โดยเฉพาะสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถึงขนาดมีประกาศเรื่องราคาข้าว โดยประกาศไว้ ณ วันพฤหัสบดี เดือน 12 แรม 4 ค่ำ ปีชวด ฉศก ซึ่งผมจะได้ถ่ายทอดให้ท่านได้รับทราบเป็นข้อมูลดังนี้


ประกาศว่าด้วยเรื่องราคาข้าว
ณ วันพฤหัสบดี เดือน 12 แรม 4 ค่ำ ปีชวด ฉศก
มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งในกรุงนอกกรุง ว่าปีนี้ฝนแล้งน้ำน้อย ราษฎรตื่นกันซื้อขายข้าวราคาแพงตามใจผู้มีข้าวอยากได้เงิน ผู้กลัวอดอยากซื้อข้าวไว้ ก็การเรื่องนี้ในพระเจ้าแผ่นดินไม่ขัดขวางอะไร โปรด ฯ ให้ตามแต่ใจราษฎรจะซื้อขายกัน ไม่ได้ห้ามปรามพิกัดกดราคาคุมเหงอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้ามีผู้ใดไปอ้างรับสั่งวังหลวงก็ดี วังหน้าก็ดี ว่าพิกัดราคาข้าวห้ามไม่ให้ขายแพงขู่เข็ญผู้ขายข้าวก็อย่าได้เชื่อเลย ให้จับตัวเอามาส่งกรมพระนครบาล โดยมีพวกพ้องไปมากจับไม่ได้ ให้รู้จักหน้ารู้จักชื่อไว้แล้วมาฟ้องจะทำโทษให้

ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๔  ค่ำ ปีชวด ฉศก
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com