www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 139 คน
 สถิติเมื่อวาน 148 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3856 คน
3856 คน
1261995 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

คำขวัญ
นายชูชาติ ประมูลผล   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื่องในพิธีเปิดอาคารที่ทำการและห้องส่งใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
7 มิถุนายน 2529
 
          สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของรัฐบาลสู่ประชาชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เปรียบเสมือนตัวสะพานที่คอยเชื่อมโยงให้ทั้งสองฝ่ายประสานและร่วมมือกันด้วยดีตลอดไป
          ในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการและห้องส่งใหม่ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ข้าพเจ้าของแสดงความยินดีที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์กระจายเสียงที่ทันสมัย จึงหวังว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้จะเป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพ ในการให้ความรู้และประสานความเข้าใจให้เกิดประสานประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป
 
 
นายชูชาติ ประมูลผล
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
         
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com