www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 108 คน
 สถิติเมื่อวาน 94 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3325 คน
31207 คน
1723651 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

คำขวัญ
นายชูชาติ ประมูลผล   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื่องในพิธีเปิดอาคารที่ทำการและห้องส่งใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
7 มิถุนายน 2529
 
          สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของรัฐบาลสู่ประชาชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เปรียบเสมือนตัวสะพานที่คอยเชื่อมโยงให้ทั้งสองฝ่ายประสานและร่วมมือกันด้วยดีตลอดไป
          ในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการและห้องส่งใหม่ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ข้าพเจ้าของแสดงความยินดีที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์กระจายเสียงที่ทันสมัย จึงหวังว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้จะเป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพ ในการให้ความรู้และประสานความเข้าใจให้เกิดประสานประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป
 
 
นายชูชาติ ประมูลผล
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
         


 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com