www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 58 คน
 สถิติเมื่อวาน 119 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4070 คน
4070 คน
1262209 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

กฎเกณฑ์ ขั้นตอน การสลายการชุมนุม
ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 หน้า 11
 
สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประมวลหลักปฏิบัติไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) วันที่ 17 ธันวาคม 2522 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการที่จะเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยังมีการประกาศใช้หลักการพื้นฐานการใช้กำลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials )  ซึ่งกำหนดว่า การคุกคามชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นการคุกคามความมั่นคงของสังคมโดยรวม และรัฐต้องพัฒนาระบบการใช้กำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย การใช้อาวุธและระเบิด การพัฒนาอาวุธที่ไม่สามารถทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย เพื่อใช้กำลังในสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อยับยั้งมิให้บุคคล หรือได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องพยายามให้ถึงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงก่อนที่จะต้องพึ่งการใช้กำลังและอาวุธปืน และใช้อาวุธด้วยการยับยั้งชั่งใจ ให้สมควรกับความหนักเบาของการกระทำความผิดและตามวัตถุประสงค์อันชอบธรรมที่ตั้งไว้
 
ทั้งนี้ หากประมวลมาตรการควบคุมฝูงชน เป็นข้อ ๆ ขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และในนานาอารยะประเทศ จุดสำคัญสุดคือ ยึดหลักความรุนแรงอย่างน้อยที่สุดและเท่าที่จะเป็นโดยการดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักได้แก่
 
1.) ต้องมีการประกาศเตือนอย่างชัดเจนก่อนว่าจะมีการเข้าไปดำเนินสลายการชุมนุม โดยการประกาศต้องทำให้ฝูงชนได้ทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบปลิว การใช้เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
 
2.) เมื่อฝูงชนไม่มีทีท่าว่าจะสลายการชุมนุมไป (โดยให้ระยะเวลาหนึ่ง) เจ้าหน้าที่อาจประกาศเตือนว่าหากไม่สลายตัวไปด้วยความสมัครใจเจ้าหน้าที่จำต้องใช้น้ำฉีดใส่ฝูงชน
 
3.)หากยังไม่สลายตัวไปของฝูงชน เจ้าหน้าที่จะต้องประกาศถึงขั้นตอนต่อไปด้วยการใช้แก๊สน้ำตา
 
4.) ใช้แก๊สน้ำตาที่ไม่เป็นอันตราย กล่าวคือ ต้องเป็นชนิดที่ผู้โดนนั้นสามารถที่จะทำให้อาการที่โดนจากแก๊สน้ำตานั้นบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยตัวเอง
 
5.) เมื่อขั้นตอน 2 ดูไม่อาจใช้การได้จะมีการประกาศเตือนว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้กระบองเข้าควบคุมฝูงชน โดยการใช้กระบองจะใช้ได้ต่อเมื่อฝูงชนปฏิเสธที่จะสลายตัวไปเท่านั้น
 
6.)เมื่อปรากฏว่าฝูงชนยังไม่ยอมสลายตัว เจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้กระบองกับฝูงชนได้ แต่การใช้กระบองนั้นต้องตีไปในส่วนที่ไม่เป็นอันตราย
 
7.)หากฝูงชนไม่มีทีท่าจะสลายไป ต้องมีการประกาศเตือนถึงการใช้อาวุธปืนด้วยกระสุนตาข่ายและกระสุนยางตามลำดับอย่างชัดเจน และต้องใช้เวลากับฝูงชนด้วยในการตัดสินใจสลายการชุมนุม
 
8.)หากสถานการณ์ยังไม่ดี และมีความรุนแรงมากขึ้น เจ้าหน้าที่ก็อาจสามารถประกาศว่าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นที่จะใช้กระสุนจริง แต่จำต้องตระหนักว่ากระสุนจริงนั้นจะไม่ใช้จนกว่าจะเป็นการป้องกันตัว หรือป้องกันชีวิตผู้อื่นอันเป็นอันตรายที่จวนตัวมากจริง ๆเท่านั้น
 
9.)อย่างไรก็ดี หลังจากที่ประกาศเตือนไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะยิงขึ้นฟ้า หรือในระดับเหนือศีรษะของฝูงชนได้เลย พึงระลึกว่ากระสุนปืนนั้นมีอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เสมอ
 
10.)เจ้าหน้าที่จะต้องพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างตนเองกับฝูงชนที่ถือที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝูงชนที่อาจจะไหลทะลักที่จะเข้ามาในเขตของเจ้าหน้าที่และทำให้ระยะห่างนั้นน้อยลงอันอาจส่งผลเป็นการอันตรายได้
 
11.)หากมีความจำเป็นที่จะต้องยิงจริง ๆ การยิงควรเป็นการเล็งยิงในที่ต่ำ และเป็นการเล็งยิงไปในส่วนของฝูงชนที่มีลักษณะของการใช้ความรุนแรงมากที่สุดเท่านั้น
 
12.)แผนกปฐมพยาบาลจะต้องเตรียมการไว้เสมอเพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
 
 
999999999999999999999
 
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com