www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 91 คน
 สถิติเมื่อวาน 94 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3308 คน
31190 คน
1723634 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

 
 
 
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง แจ้งเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่น “ลินดา”
 
 
          ด้วยปรากฏว่าพายุโซนร้อน “ลินดา” ในอ่าวไทยตอนกลางได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (3 พ.ย. 40)  มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างประมาณ 230 กิโลเมตร มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 120 กม/ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 10 กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งภาคใต้แนวระหว่างจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ในวันนี้
 
          ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดพายุไต้ฝุ่นดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชน ได้เตรียมตัวป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวาตภัยและอุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล ที่ลุ่ม หรือบริเวณริมน้ำ ริมคลองต่าง ๆ ได้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย และติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยใกล้ชิดหากมีปัญหาและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ หรือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภอ หรือเทศบาล หรือที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ (077) 511998 หรือ (077) 504412 และศูนย์อำนวยการร่วมบรรเทาสาธารณภัย และบริการประชาชนหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ “198”ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง
 
          จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 
 
 
 
                                                                             (นายสุรพล กาญจนะจิตรา)
                                                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com