www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 125 คน
 สถิติเมื่อวาน 94 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3342 คน
31224 คน
1723668 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

  
นางจุฑาทิพย์ พรหมสุวรรณ
นางจุฑาทิพย์ พรหมสุวรรณ
Jutatip pomsuvun
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนามที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2542รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ลงแข่งขัน รุ่นทั่วไปหญิง 25 กม. รายการ จักรยานเสือภูเขาครั้งที่ 2 งานชาวสวน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช จากคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
 
สนามที่ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2542รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันประเภทอายุ 17-39 ปี หญิง ระยะทาง 20 กม.รายการCO/OP เสือภูเขาสุราษฎร์ธานี จัดโดยสมาคมกีฬาจ.สุราษฎร์ธานี
 
สนามที่ 3 วันที่ 24 ตุลาคม 2542 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ประเภทอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง กลุ่ม B ระยะทาง 20 กม.รายการหาดใหญ่เสือภูเขาครั้งที่ 1อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
สนามที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2542รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท B รุ่น 35 ปีขึ้นไป ระยะทาง 25 กม.ที่อำเภอกันตรัง จ.ตรัง
 
สนามที่ 5 วันที่ 19 ธันวาคม 2542รางวัล ชนะเลิศ ประเภท Bรุ่นทั่วไปหญิง ระยะทาง 25 กม.รายการโรตารี่เมาเท่นไบค์กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 1999 อ.เมือง จ.กระบี่
 
สนามที่ 6 วันที่ 13 พฤษภาคม 2543ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.สราษฎร์ธานี ประเภทอายุ 35 ขึ้นไปหญิง ระยะทาง 20 กม.รายการเสือภูเขาลุ่มน้ำตาปีครั้งที่ 1
 
สนามที่ 7 วันที่ 13 สิงหาคม 2543 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทอายุ 35 ปีขึ้นไประยะทาง 20 กม.รายการ โคกกลอยเมาเท่นไบค์ ครั้งที่ 1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
สนามที่ 8 วันที่ 1 ตุลาคม 2543 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภท อายุ 35 ปีขึ้นไป ระยะทาง 25 กม. รายการสามกองเสือภูเขาประเพณีถือศลีกินผักครั้งที่ 1อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
สนามที่9 วันที่ 8 ตุลาคม 2543 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทอายุ 17 ปีขึ้นไปกลุ่ม B ระยะทาง 20 กม.รายการเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคใต้ ปี 2000 สนามสุดท้าย อ.ตะกั่วป่าจ.พังงาจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เขต 4 ภูเก็ต
 
สนามที่ 10 วันที่ 12 พฤษจิกายน 2543 ประเภททั่วไปหญิง ระยะทาง 25 กม.รายการโรตารี่เมาน์เทนไบค์กระบี่เบิกฟ้าอันดามันปี 2000 ครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กระบี่ ่
 
สนามที่ 11 วันที่ 24 ธันวาคม 2543ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภท B รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิงระยะทาง 20 กม.รายการเสนา 100 ปี เมาน์เท่นไบค์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 
สนามที่ 12 วันที่ 30 ธันวาคม 2543 ได้รางวัลชนะเลิศประเภท Bรุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไประยะทาง 20 กม.รายการเสือภูเขากระทะทองเมาน์เท่นไบค์ อ.เมือง จ.พังงา
 
สนามที่ 13 วันที่ 29 กรกฎาคม 2544 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไประยะทาง 42 กม.รายการจ้าวทางเรียบสู่เมืองเงาะอร่อย เส้นทาง สุราษฎร์-นาสาร
 
สนามที่ 14 วันที่ 30 กันยายน 2544 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไปหญิงระยะทาง 25 กม. รายการหลังสวนเมาน์เท่นไบค์ ครั้งที่ 2 อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 
 สนามที่ 15 วันที่ 21 ตุลาคม 2544 รางวัลชนะเลิศ ประเภทB อายุ 30 ปี ขึ้นไปหญิงรายการภูเก็ตเสือภูเขาครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 
สนามที่ 16 วันที่ 16 ธันวาคม 2544ประเภท B อายุ 30 ปีขึ้นไปหญิง ระยะทาง 20กม. รายการการแข่งขันจักรยานกระทะทองเมาน์เท่นไบค์ครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.พังงา
 
สนามที่ 17 วันที่ 26 พฤษภาคม 2545 รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท A อายุ 30 ปีขึ้นไปหญิงรายการเทศบาลนครตรังเสือภูเขา ครั้งที่ 4 อ.เมือง จ.ตรัง

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com