www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 290 คน
 สถิติเมื่อวาน 650 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4927 คน
26433 คน
1718877 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

     

 
 
 
การบริหารความขัดแย้ง
โดย ไพฑูรย์ ศรีรอด
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
 
การบริหารความขัดแย้ง
หลักศาสนา คือ สังคหวัตถุ 4 คือ
ทาน คือการให้ ทางโลกเรียกว่าวิทยาทาน ทางธรรม เรียกว่าธรรมทาน
ปิยวาจา คือถ้อยคำที่เป็นที่รัก
อัตถจริยา คือ ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของคนอื่น
สมานัตตา คือเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
 
ไตรลักษณ์ 3 คือ
กฎธรรมชาติ 3 ประการ ได้แก่
อนิจจัง ความไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน
ทุกขัง สุขคือทุกน้อย
อนัตตา คือ ไม่มีตัวตน ทุกอย่างเป็นของสมมุติ 
 
8 8 8 8 8 8 8 8

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com