www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 382 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2453 คน
2453 คน
1260592 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

     

 
 
 
การบริหารความขัดแย้ง
โดย ไพฑูรย์ ศรีรอด
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
 
การบริหารความขัดแย้ง
หลักศาสนา คือ สังคหวัตถุ 4 คือ
ทาน คือการให้ ทางโลกเรียกว่าวิทยาทาน ทางธรรม เรียกว่าธรรมทาน
ปิยวาจา คือถ้อยคำที่เป็นที่รัก
อัตถจริยา คือ ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของคนอื่น
สมานัตตา คือเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
 
ไตรลักษณ์ 3 คือ
กฎธรรมชาติ 3 ประการ ได้แก่
อนิจจัง ความไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน
ทุกขัง สุขคือทุกน้อย
อนัตตา คือ ไม่มีตัวตน ทุกอย่างเป็นของสมมุติ 
 
8 8 8 8 8 8 8 8

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com