www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 382 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2438 คน
2438 คน
1260577 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
 
 
 
สถาบันพระมหากษัตริย์
โดย ไพฑูรย์ ศรีรอด
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
 
 
*คำกลอนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนานาถ (12ส.ค.52)
          -แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้างเคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
          -ขอลูกไทยรักษาไม่ผันแปรเป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม
 
*พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว (1เมษายน 2552)
          -งานราชการเกี่ยวเนื่องประโยชน์ชาติ ประโยชน์ประชาชน ต้องเข้าใจ เพียร ทำงานอย่างตั้งใจ จริงใจด้วยความรับผิดชอบ
 
*พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนไทยรักษาจิตใจและคุณธรรม 4 ประการ เมื่อ 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และ มโนสุจริต
 
*พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552 “ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข”
 
*พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ “ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
 
 
8 8 8 8 8 8 8 8

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com