www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 39 คน
 สถิติเมื่อวาน 382 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2463 คน
2463 คน
1260602 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

การบริหารงานแนวใหม่
โดย ไพฑูรย์ ศรีรอด
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
 
สถานการณ์ในปัจจุบันท้ายทายทุกวิชาชีพ ดังนั้น ข้าราชการต้องเป็น Knowledge Worker เนื่องจากบริบททางสังคม มีความซับซ้อน ข้อมูลข่าวสารเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมีความหลากหลาย ทำให้เกิดปัญหาต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติมากมาย คนทำงานต้องก้าวทันยุคสมัย มีความรอบรู้หลากหลาย สามารถกำหนดประเด็นได้ถูกต้อง สร้างเนื้อหาได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การบริหารงานจะต้องรู้จักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)
 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ต้องคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยอยู่บนหลัก 4 ประการ คือ สันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และความยั่งยืน 
 
888888888

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com