www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 267 คน
 สถิติเมื่อวาน 37 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
268 คน
65155 คน
1689032 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
 
ชีวิตนักข่าว...ภูสิงห์ ตอน 2
7 ธันวาคม 2552
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
 
ภูสิงห์แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระขนาดใหญ่ นามว่า พระพรหมภูมิปาโล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ ตัวอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้เนื่องจากปลายปี พ.ศ. 2509 จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในพื้นที่ Sensitive Area ที่มีการแทรกซึมบ่อนทำลายของฝ่ายตรงข้ามคือ ลัทธิคอมมิวนิสต์ นายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีมติให้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนไหล่เขาภูสิงห์ด้านทิศใต้เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นมิ่งมงคลแก่บ้านเมือง การก่อสร้างพระพุทธรูปบนไหล่เขาภูสิงห์เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ เพราะได้รับความร่วมมือศรัทธาจากคณะสงฆ์ ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2511 ตามคำแนะนำของโหราพราหมณาจารย์และได้รับความเมตาจากพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) ได้ผูกดวงชะตาขององค์พระพุทธปฏิมาที่ก่อสร้าง ซึ่งตรงกับภูมิปาโลฤกษ์และต่อมาได้ใช้เป็นคำย่อต่อท้ายนามองค์พระพุทธปฏิมาและเมื่อสมาสเข้ากับคำว่า “พรหม”อันมีความหมายถึงพรหมวิหารธรรม เป็นพระพรหมภูมิปาโล รวมความหมายว่า พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม ที่คอยให้ความพิทักษ์คุ้มครองภูมิสถานทั่วปริมณฑล นั่นเอง
 
ในงานสมโภชและพุทธาภิเษกองค์พระพุทธปฏิมา พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น เป็นประธานพิธีเปิดงานและประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยังเบื้องพระนลาฏองค์พระพุทธปฏิมากร เพื่อเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธปฏิมา
 
ปัจจุบัน พรพุทธพรหมภูมิปาโล อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์และส่วนราชการอำเภอสหัสขันธ์ โดยคณะสงฆ์ได้กำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักสงฆ์นามว่า สถานพุทธาวาส เป็นศูนย์เผยแผ่ธรรม เป็นสำนักศาสนศึกษานักธรรม-บาลีประจำอำเภอสหัสขันธ์และเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจชมธรรมชาติ เพราะเมื่อขึ้นมาบนสถานพุทธาวาส จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบด้าน คือ ด้านทิศใต้จะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงามและเวิ้งว้างเหนือทะเลสาบเขื่อนลำปาว และสภาพบ้านเมืองของเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี ด้านทิศตะวันออกจะมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ ภูปอ ภูค่าว ภูเป้ง และภูกุ้มข้าว ประหนึ่งสวนพฤษาธรรมชาติ ที่สร้างไว้อย่างงดงาม ด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นทิวเขาคันโทในเขตอำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุด การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถเดินทางบันไดเดินเท้าจำนวน 417 ขั้น และถนนลาดยางระยะทาง 3 กิโลเมตร
 
พระพรหมภูมิปาโล มีความหมายว่า พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมล้นด้วยพรหมวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2511 ประดิษฐานอยู่ที่สถานพุทธาวาส บนไหล่เขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 346 เมตร ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย มีพระวรกายสง่างาม พระพักตร์อิ่มเอิบ พระเนตรทั้งสองสดใส ปราศจากมลทิน เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ยังความสบายใจให้บังเกิดแก่ผู้พบเห็นและเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบนมัสการ โดยมีคาถาบูชาพระพรหมภูมิปาโล ดังนี้ คือ นะโมตัสสะ ภะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ) ระตะนัตตะยัง อะหัง วันทามิ
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com