www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 75 คน
 สถิติเมื่อวาน 94 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3292 คน
31174 คน
1723618 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

   

สรุปกระบวนการปฏิบัติงาน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม  PRDTV NEWS
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
ข้อมูล
30 พฤศจิกายน 2553
 
บทนำ
ที่ประชุมผู้บริหาร คบส. ครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติให้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8  เป็นสถานีข่าวภูมิภาค  โดยให้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม และให้เริ่มทดลองออกอากาศ ในวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยออกอากาศจริง ตั้งแต่วันศุกร์ที่  1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป เป็นการออกอากาศ 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2556 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นของประเทศสู่ประชาคมโลก
 
วัตถุประสงค์
                1.เพื่อเพิ่มผู้รับชมกลุ่มเป้าหมายในประเทศและประชาคมโลกให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสังคมของรัฐบาล
               2.เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนตามนโยบาย กปส.

โทนสีที่ปรากฏบนจอ
ใช้สีเขียวมะนาว (Green Lamon) เป็นโทนสีหลักของ PRDTV NEWS   หมายถึง เป็นแหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์อย่างมีความหวัง

สโลแกน
นำท้องถิ่นสู่สากล : Internationalize Local Community
บุคลากร PRDTV NEWS
ข้าราชการ                 7   คน
พนักงานราชการ          13 คน
ลูกจ้างประจำ            1  คน
ลูกจ้างชั่วคราว           13 คน
จ้างเหมาบริการ          5  คน
รวม            39 คน

เนื้อหา (Content)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภูมิภาค ระบบดาวเทียม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานีข่าวสาร ออกอากาศ 24 ชั่วโมง เป็นการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นในภูมิภาค ลักษณะสื่อ 2 ทาง เพื่อให้ประชาชนในประเทศและประชาคมโลก รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีแหล่งที่มาของข่าวจากทั่วประเทศ 

แหล่งที่มาของเนื้อหา
               เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ผลิตโดย 
               -สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด 
               -สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  11  แห่ง 
               -สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ 
               -สำนักข่าวแห่งชาติ
               -สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 
               -หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ อื่น ๆ

เครือข่าย ความร่วมมือ ด้านรายการ และ เทคนิค
               -ส่งระบบดาวเทียม
               -ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลิตรายการ
               -เคเบิ้ลทีวี รับสัญญาณออกอากาศ (กำลังดำเนินการประสานความร่วมมือ)
               -วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี(ร่วมมือจัดทำ TV ONLINE กำลังดำเนินการ)

กระบวนการผลิตรายการข่าว 
                   1.การสื่อข่าว (Product News)
               ผู้สื่อข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ จะทำการสื่อข่าว และผลิตข่าว ด้วยกล้องโทรทัศน์ดิจิตอล
              
               2.การส่งข่าว และภาพข่าว  (Up Load News)
               ผู้สื่อข่าว ทั่วประเทศ จะส่งภาพข่าวและเนื้อหาข่าว ลงในถังข่าว ระบบ FTP   (File Transfer Protocol )  IP 118.175.16.151 Username prd8 Password : xxxx      Port 21 เลือกส่งใน  Folder PRD 8  Kanchanaburi  หรือตามเขตต่าง ๆ  ที่ผู้สื่อข่าวสังกัด
              
               3.การดึงข่าว และภาพข่าว (Down Load News )
               ผู้สื่อข่าว PRDTV NEWS จะทำการดึงข่าว จากถังข่าว IP 118.175.16.151 Username prd8 Password : xxxx      Port 21

              
                   4.ปริมาณข่าว ในแต่ละวัน
              ปริมาณข่าวที่ผู้สื่อข่าว ทั่วประเทศ ส่งถังข่าวกลาง ปกติเฉลี่ยวันละ200 ข่าว เฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เฉลี่ยวันละ40 ข่าว

               5.การตัดต่อภาพข่าว
               ผู้สื่อข่าว PRDTV NEWS เมื่อได้ภาพข่าวแล้ว จะนำมาตัดต่อ (Edit) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาข่าว 
              
               6.การส่งข่าว และภาพข่าวเพื่อออกอากาศ
                ผู้สื่อข่าว PRDTV NEWS เมื่อตัดต่อภาพข่าว และรีไรท์ข่าว เสร็จเรียบร้อย จึงส่งข่าวเข้าระบบ Opsigate เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้านรายการและข่าว เพื่อใช้เตรียมการออกอากาศ  ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการนำรายการมาใช้  หากผู้ที่มี Username และ Password จะสามารถเข้ามาดู และดึงภาพรายการข่าว (Down Load) หรือใส่ภาพข่าว  (Up Load) ลงไปเก็บ ใน Opsigate ได้
     
7.การออกอากาศ อัตโนมัติ ด้วย ระบบMaster Play
ระบบ Master Play ที่ใช้ในการออกอากาศ  คุณสมบัติคือ  เมื่อต้องการนำรายการใดมาออกอากาศ ก็สามารถนำรายการนั้นมาเรียงใส่ไว้ในโปรแกรม นี้  ตามลำดับ ก่อนหลัง  ตาม Lay Out ที่กำหนด เมื่อถึงเวลา เครื่องมือชิ้นนี้ก็จะดึงรายการมาเล่นเองโดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นการทุ่นแรงเจ้าหน้าที่ ที่จะเปิดรายการเอง  และเครื่องมือชนิดนี้ สามารถเล่นเอง ( Rerun )ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กระบวนการบรรณาธิการข่าว
1.กองบรรณาธิการร่วม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ได้ตั้งกองบรรณาธิการร่วม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี  ภายใน 1 วัน จะใช้บุคลากร จำนวน 15 คน ช่วงละ 5 คน เข้าปฏิบัติงานทั้ง 3 ช่วงเวลา คือช่วงที่ 1 เวลา 05.00-13.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-20.00 น. และ ช่วงที่ 3 เวลา 20.00-05.00 น. โดยให้ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ทำหน้าที่ ดึงข่าวจากถังข่าว ( Load News ) เรียบเรียงข่าว ตัดต่อข่าว ผู้สื่อข่าว พิมพ์ข่าวและ บรรณาธิการข่าว   ผลิตข่าววันละ 6 ชั่วโมง  เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงจึงมีการปรับเปลี่ยน แนวปฏิบัติตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และไม่ให้เกิดอาการล้าของผู้ปฏิบัติงาน 
 
2.การบริหารรายการข่าว
ผู้ดำเนินรายการข่าว ในแต่ละช่วงเวลา จะเป็นผู้หาข่าวนอกเหนือจาก
ผู้สื่อข่าวในภูมิภาคเพื่อหาประเด็น  Issue   และมีหน้าที่สรรหาผู้ร่วมรายการตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจ เข้ามาร่วมรายการ ที่สถานี หรือร่วมโฟนอิน แต่ผู้ดำเนินรายการจะต้องแจ้งให้ บรรณาธิการ ให้ทราบ เพราะ บรรณาธิการ คือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ หากเกิดข้อผิดพลาด ในการละเมิด บุคคลอื่น 
 
ผลิตรายการข่าว 
รายการข่าว 6 ชั่วโมง มี 4 ช่วง   รายการ   คือ 
เวลา 08.00-09.00 น(1 ชั่วโมง) รายการข่าว Thailand Early News   
เวลา 09.00-11.00 น(2 ชั่วโมง) รายการข่าว Around Thailand 
เวลา 12.00-13.00 น(1 ชั่วโมง) รายการข่าว Update News 
เวลา 18.00-20.00 น(2 ชั่วโมง) รายการข่าว Top News
 
 
รายการสนทนาข่าวจาก สทท.ภูมิภาค
การดึงรายการจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ ใช้วิธีการ ดึงสัญญาณจาก ดาวเทียม ไทยคม 5 แล้วบันทึก ลงในแผ่น DVD หรือ ม้วน BATA CAM เพื่อนำรายการมา RERUN ทาง PRDTV NEWS  รายการที่ ดึงมาออกอากาศคือ รายการมองเมืองเหนือ จากสทท.เชียงใหม่ รายการอีสานวันนี้ จากสทท.ขอนแก่น รายการบอกกล่าวเล่าแจ้ง จาก สทท.อุบลราชธานี   รายการแหลงข่าวเช้านี้ จากสทท.สุราษฎร์ธานี รายการเช้านี้มีอะไร จากสทท.พิษณุโลก และรายการพิราบคาบข่าว จากสทท.สงขลา 
 
งบประมาณการลงทุนสทท.กาญจนบุรี 93 ล้านบาท
          -อุปกรณ์ห้องส่ง ห้องควบคุม ห้องสตูดิโอ ติดตั้งใช้งาน เมื่อปีพ.ศ.2547 – ปัจจุบัน มูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท
          -อุปกรณ์ห้องเทคนิค เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เมื่อปี พ.ศ.-2547- ปัจจุบัน มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท
          -อุปกรณ์เทคนิค เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่    (Fly Away) เริ่มใช้งานเมื่อ พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท
          -รถยนต์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คัน
 
ความต้องการด้านอุปกรณ์การทำงาน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
          -PLAY OUT (MASTER PLAY) 1 ชุด มูลค่างบประมาณ        650,000    บาท
          -SERVER (OFSIGATE) 1 ชุด มูลค่างบประมาณ                 2,800,000 บาท
          VIDEO /AUDIO INGET 4 ชุด มูลค่างบประมาณ               150,000    บาท
 
เทคนิคการเชื่อมโยงสัญญาณ
          1.การรับ-ส่ง สัญญาณด้วยระบบดาวเทียม
          -ใช้ดาวเทียม THAICOM 5 TRANSPONDER 11 V
          -ความถี่ UP LINK 6361.375 MHz (Horizontal Polarize)
          -ความถี่ DOWN LINK 4136.375 MHz (Vertical Polarize)
          -Symbol Rate 2530 Mb/s
          -FEC ¾
          2.การรับสัญญาณถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ทำได้ดังนี้
          -ระบบดาวเทียมผ่านดาวเทียม THAICOM 5 ตามความถี่ที่ กำหนด
          -สามารถใช้ระบบ STREAMMING ได้อีก 1 ช่องทาง (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 
การพัฒนาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม กาญจนบุรี ในอนาคต
          -ส่งสัญญาณโทรทัศน์ ผ่าน เว็บไซต์ เพื่อขยายกลุ่มผู้ชม   ให้มากขึ้น
          -ปรับปรุง STUDIO ให้สามารถทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ 
          การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ(ตามเอกสารแนบ)
          วันทำการปกติ
          (14 อัตรา x 3 ช่วง x 22 วัน x วันละ 200 ) x 12 เดือน           = 2,217,600 บาท
         
วันหยุดราชการ
          (14 อัตรา x 3 ช่วง x 8 วัน x วันละ 420 บาท ) x 12 เดือน       = 1,693,440 บาท
                                                                   รวม                  3,911,040 บาท /ปี

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com