www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 49 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3664 คน
88843 คน
1473358 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

                        
มาร์ชศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา
เนื้อร้อง                                                                                          เพิ่ม คล้ายเพลง
          พรพิรุณ                                                                             เรียบเรียงเสียงประสาน
ทำนอง
 
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3                                                          คือแหล่งข่าวสารบ้านเมือง
วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อนำทุกเรื่อง                                                  ข่าวต่างเมืองเราก็มี
มีดินฟ้าถึงไหนข่าวสารเราไปได้ถึงทุกที่                                        ไกลสุดตาหรือป่าดงและพงพี
ทุกแห่งล้วนมีภาพและเสียงส่งไป                                     
 
ในเขตแดนพัทลุงและตรัง                                                         ทั้งสตูลยะลาสุดไกล
และสงขลาปัตตานีท้องที่นี้ก็ใช่                                                   อีกนราธิวาสไซร์คือตอนล่างภาคใต้
เราพร้อมให้ความบันเทิงทั่วกัน                                                   เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจให้คงมั่น
รูปแบบสำคัญแห่งประชาธิปไตย
 
เราเป็นประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลด้านสื่อมวลชน                               ภูมิภาคมากล้นปัญหาอันหนักทั่วไป
ชาวที่ลุ่มที่ดอนใครเดือดร้อนอาทรเรื่องใด                                     เราก็คือตัวแทนน้องพี่ชาวใต้เราดั้นไปหาทุกชุมชน                            
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3                                                        แม้นต้องทำงานยากก็ทน
ถึงจะทุกข์ยากเพียงไหนเราก็ไม่เคยบ่น                                        มุ่งกมลทำเพื่อไทย
เพียงให้ชาติศาส์นขวัญปิ่นไท้ราชันย์และผืนไผท                             คงยั่งยืนพร้อมประชาธิปไตย
ยืดมั่นแท้ในห้วงหทัยของพวกเรา                 
 
* * * * * * * * * * *
                           

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com