www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 69 คน
 สถิติเมื่อวาน 143 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2453 คน
71002 คน
1248753 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

                        
มาร์ชศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา
เนื้อร้อง                                                                                          เพิ่ม คล้ายเพลง
          พรพิรุณ                                                                             เรียบเรียงเสียงประสาน
ทำนอง
 
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3                                                          คือแหล่งข่าวสารบ้านเมือง
วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อนำทุกเรื่อง                                                  ข่าวต่างเมืองเราก็มี
มีดินฟ้าถึงไหนข่าวสารเราไปได้ถึงทุกที่                                        ไกลสุดตาหรือป่าดงและพงพี
ทุกแห่งล้วนมีภาพและเสียงส่งไป                                     
 
ในเขตแดนพัทลุงและตรัง                                                         ทั้งสตูลยะลาสุดไกล
และสงขลาปัตตานีท้องที่นี้ก็ใช่                                                   อีกนราธิวาสไซร์คือตอนล่างภาคใต้
เราพร้อมให้ความบันเทิงทั่วกัน                                                   เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจให้คงมั่น
รูปแบบสำคัญแห่งประชาธิปไตย
 
เราเป็นประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลด้านสื่อมวลชน                               ภูมิภาคมากล้นปัญหาอันหนักทั่วไป
ชาวที่ลุ่มที่ดอนใครเดือดร้อนอาทรเรื่องใด                                     เราก็คือตัวแทนน้องพี่ชาวใต้เราดั้นไปหาทุกชุมชน                            
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3                                                        แม้นต้องทำงานยากก็ทน
ถึงจะทุกข์ยากเพียงไหนเราก็ไม่เคยบ่น                                        มุ่งกมลทำเพื่อไทย
เพียงให้ชาติศาส์นขวัญปิ่นไท้ราชันย์และผืนไผท                             คงยั่งยืนพร้อมประชาธิปไตย
ยืดมั่นแท้ในห้วงหทัยของพวกเรา                 
 
* * * * * * * * * * *
                           

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com