www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3641 คน
88820 คน
1473335 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
สาส์น
ของ
ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่สำคัญยิ่ง จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานตามนโยบายแผนงานหรือโครงการของสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องใช้งานประชาสัมพันธ์เข้าช่วยทั้งสิ้น เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ได้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย
 
แต่งานประชาสัมพันธ์นี้ จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลสำเร็จตามจุดประสงค์ได้ก็จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
 
ประการแรก ได้แก่ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์
 
ประการที่สอง คืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงทุกประเภท
 
ส่วนประกอบทั้งสองประการนี้ จะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเท่าเทียมกัน อุปกรณ์เครื่องสื่อสารมวลชนดีมีคุณภาพ แต่ผู้ใช้ผู้ควบคุมดูแลขาดความรู้ ขาดความสนใจ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารมวลชนที่จัดซื้อหามาราคาแพง ก็ไม่ต่างอะไรกับเศษเหล็กเศษกระเบื้อง ในขณะเดียวกันผู้ใช้ผู้ควบคุมดูแลมีความรู้ความสามารถแตกฉานแต่อุปกรณ์เครื่องมือไม่มีคุณภาพ ก็ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จในงานการประชาสัมพันธ์
 
บัดนี้ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน ต่างก็มีคุณภาพและปริมาณ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ก็มีคุณภาพที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงเมื่อทั้งสองอย่างมาผสมผสานกัน ผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยาก็ย่อมจะประสบผลสำเร็จอย่างสูง ผลที่ได้รับก็คือประชาชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความรวมเย็นในทุกพื้นที่ ประเทศชาติก็จะมีความม่านคง การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ซึ่งจะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติในเบื้องหน้า
 
เนื่องในโอกาสวันประกอบพิธีเปิดใช้อาคารห้องส่ง และอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 12 อันทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยในวันนี้ ข้าพเจ้าของอวยพรให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จงมั่นคงถาวรเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานทุกคน จงประสบความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวโดยทั่วกัน
 
ร้อยตำรวจโท
 
 
                                                             (ชาญ มนูธรรม)
                                                            รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐสนตรี

ร.ต.ท.ชาญ  มนูญธรรม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com