www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3644 คน
88823 คน
1473338 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
                  
สาส์น
ของ
นายมานิต วารินทรเวช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
          ผมได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อน ๆ ข้าราชการในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา หลายครั้งหลายแห่ง และทุกครั้งทุกแห่งที่ไปมา ก็พบว่ามีข้ออุปสรรคขัดข้องมากกว่าข้อสะดวกสบาย บางแห่งมีสำนักงาน ขาดบ้านพัก บางแห่งมีห้องส่งวิทยุ แต่ขาดผู้ประกาศ บางแห่งก็ขาดพนักงานขับรถ ทั้ง ๆที่มีรถยนต์ของทางราชการไว้ให้ แต่ทุกแห่งก็สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากกรมประชาสัมพันธ์ อันเป็นหน่วยงานแม่ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความอดทน และเสียสละ นี่คือคุณสมบัติที่น่าภาคภูมิใจของนักประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดความขัดแย้ง ความไม่สงบราบรื่นในสังคม ให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น ผาสุก ร่มเย็นทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งงานในหน้าที่นี้ ไม่มีใครทำได้ดีเท่านักประชาสัมพันธ์อาชีพ
 
          การประชาสัมพันธ์และวิธีการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสื่อสารมวลชน เป็นสื่อในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ให้ได้ผลดีที่สุด เพื่อช่วยให้สังคมไทยในส่วนภูมิภาคนี้ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข คือหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของรัฐทุกระดับ ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานรวมทั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา นี้ด้วย
 
          ฉะนั้น การที่รัฐบาลปัจจุบัน โดยมี ฯพณฯ พลอเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ และเครื่องสื่อสารมวลชนของรัฐและได้จัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องส่งโทรทัศน์ ของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ดังที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้ จึงเป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่า งานด้านการประชาสัมพันธ์นั้น ไม่มีใครทำได้ดีเท่านักประชาสัมพันธ์อาชีพ
 
          นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของนิมิตดี ของโครงการปรับปรุงและส่งเสริมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ในอนาคตศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ยังมีโครงการอื่น ๆ อีกหลายโครงการ ที่รัฐบาลกำลังพิจารณาด้วยความสนใจ คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2529 การประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้คงเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านแน่นอน
 
          สุดท้าย ผมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ในศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา จงมีความภาคภูมิใจว่า งานประชาสัมพันธ์ ที่ทุกคนช่วยกันทำอยู่นี้ เป็นงานที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคม ต่อรัฐบาล และประเทศชาติ อย่างยิ่ง
 
                                                             (นายมานิต วารินทรเวช)
                                                           รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
                

นายมานิต  วารินทรเวช

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com