www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3660 คน
88839 คน
1473354 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
สาส์น
ของ
พลโทวันชัย จิตต์จำนงค์ แม่ทัพภาคที่ 4
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
          นักรบถือว่าเครื่องมือสื่อสาร เป็นมันสมองของบรรดาเครื่องยุทธปัจจัยทั้งมวล ฉันใด เครื่องมือสื่อสารมวลชนก็ย่อมมีความสำคัญประดุจสมองอันปราดเปรื่องของนักประชาสัมพันธ์ฉันนั้น
 
          การปรับปรุงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นเครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ก็เท่ากับเพิ่มกำลังสมอง และสติปัญญาให้กับนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในทุกวงการทุกสถาบันทั้งของรัฐและของเอกชน การประชาสัมพันธ์สามารถดลบันดาลให้ศัตรูกลายเป็นมิตร ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดให้กลับกลายเป็นความเข้าใจดีต่อกัน
 
          ต่อแต่นี้ไป ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันของชนในชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคส่วนนี้ นับวันแต่จะลดน้อยลงและจะต้องหมดไปในที่สุด ความสงบสุขร่มเย็นจะเข้ามาแทนที่ ทั้งนี้เพราะบทบาทของการประชาสัมพันธ์ และการใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
 
          ในโอกาสวันพิธีเปิดใช้อาคารห้องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 12 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่ ในวันนี้ ข้าพเจ้าในนามกองทัพภาคที่ 4 ขออำนาจคุณพระศรรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายจงดลบันดาลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ทุกคน จงมีความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัวโดยทั่วกันและขอให้อาคารห้องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 12 สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้ จงเป็นเครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และระหว่างประชาชนต่อประชาชนที่มั่นคงถาวรสืบไป
 
           
 
                                                             (พลโทวันชัย จิตต์จำนงค์ )
                                                           แม่ทัพภาคที่ 4

พลโทวันชัย  จิตต์จำนง

แม่ทัพภาคที่ 4

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com