www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 61 คน
 สถิติเมื่อวาน 143 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2445 คน
70994 คน
1248745 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
สาส์น
ของ
พลโทวันชัย จิตต์จำนงค์ แม่ทัพภาคที่ 4
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
          นักรบถือว่าเครื่องมือสื่อสาร เป็นมันสมองของบรรดาเครื่องยุทธปัจจัยทั้งมวล ฉันใด เครื่องมือสื่อสารมวลชนก็ย่อมมีความสำคัญประดุจสมองอันปราดเปรื่องของนักประชาสัมพันธ์ฉันนั้น
 
          การปรับปรุงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นเครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ก็เท่ากับเพิ่มกำลังสมอง และสติปัญญาให้กับนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในทุกวงการทุกสถาบันทั้งของรัฐและของเอกชน การประชาสัมพันธ์สามารถดลบันดาลให้ศัตรูกลายเป็นมิตร ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดให้กลับกลายเป็นความเข้าใจดีต่อกัน
 
          ต่อแต่นี้ไป ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันของชนในชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคส่วนนี้ นับวันแต่จะลดน้อยลงและจะต้องหมดไปในที่สุด ความสงบสุขร่มเย็นจะเข้ามาแทนที่ ทั้งนี้เพราะบทบาทของการประชาสัมพันธ์ และการใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
 
          ในโอกาสวันพิธีเปิดใช้อาคารห้องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 12 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่ ในวันนี้ ข้าพเจ้าในนามกองทัพภาคที่ 4 ขออำนาจคุณพระศรรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายจงดลบันดาลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ทุกคน จงมีความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัวโดยทั่วกันและขอให้อาคารห้องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 12 สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้ จงเป็นเครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และระหว่างประชาชนต่อประชาชนที่มั่นคงถาวรสืบไป
 
           
 
                                                             (พลโทวันชัย จิตต์จำนงค์ )
                                                           แม่ทัพภาคที่ 4

พลโทวันชัย  จิตต์จำนง

แม่ทัพภาคที่ 4

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com